Affaldssortering

I AFD. 31 SKAL ALT AFFALD SORTERES

Affaldsskakten må KUN bruges til restaffald, altså det der ikke kan sorteres i nogen af de andre bøtter. Find affaldstype nedenfor og se, hvordan du sorterer rigtigt.

Medicinrester, kanyler og kviksølvtermometre skal afleveres på apoteket.
Containere med forkert sorteret affald, bliver ikke tømt uden ekstraomkostninger for afdelingens fælleskasse.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

SORTERING AF BIO-AFFALD
Madrester og madaffald skal puttes i grønne affaldsposer. Poserne er blevet forbedre,t men man må godt bruge to ad gangen. Poserne skal lukkes med knude før de kommes i containeren.

SORTERING AF PAP
Papkasser skal slås sammen så de fylder mindst muligt, og pap må ikke blive blandet med papir. Papkasser skal være tømt for fx flamingochips og lign. Pizzabakker eller anden emballage med madrester og snasket pap skal i restaffald. Bemærk at mælkekartoner skal i plastik-affald

TEKSTILAFFALD
Bemærk at det ikke er genbrug men genanvendelse. Tøj til genbrug kan efleveres i en genbrugsbutik eller i en dertil indrettet container ude i byen.

SORTERING AF PAPIR
Papir og pap må ikke blive blandet. Der er opstillet papircontainere i affaldscentralen i baggården

SORTERING AF GLAS
Der henvises til glascontaineren på hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade. Desuden står der én ved Blegdamsvej 118 (ved Netto) og i Ryesgade ved nr. 60 (ved Brugsen)

SKAKTEN ER KUN TIL RESTAFFALD 
Restaffald er det affald der ikke kan genanvendes. Altså det affald der er tilbage, når madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald er sorteret fra.
Da der er meget fokus på sortering af affald, vil kommunens meget gerne lukke og ulovliggøre affaldsskakten.
Derfor er det vigtigt at skakten kun bruges til restaffald!

 

Skriv til os

35 26 57 57