Husorden

Der blev på afdelingsmødet den 28. september 2023 vedtaget en revideret husorden.

Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller blot er på besøg hos én, som bor i afdelingen.

Det er afdelingsbestyrelsen i afdelingen der påser, at husordenen bliver overholdt. Har du som beboer grund til at tro at husordenen bliver overtrådt, så henvend dig skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Du skal beskrive, hvad problemet er, hvem der ikke overholder husordenen samt dit navn og adresse så afdelingsbestyrelsen eventuelt kan få yderligere oplysninger hos dig.

Husorden Afd. 31 pr. 28-9-23

Skriv til os

35 26 57 57