Opbevaringsrum

PRIVATUDLEJNING:

Rummene må udelukkende anvendes til privat opmagasinering.

Der må i rummene ikke opbevares trykflasker eller andet der kan udgøre en brand- eller sikkerhedsrisiko.

En beboer kan kun råde over 1 ekstrarum (enten i kælderen eller på loftet, med mindre der er ledige rum som ikke kan udlejes. Såfremt en beboer der ikke råder over et ekstrarum ønsker dette, må ”dublet-rummet” afståes til den pågældende med 3 måneders varsel.

Det er ikke tilladt at tilslutte hårde hvidevarer køleskab/fryser m.v. på loftet. Såfremt der tilsluttes hårde hvidevarer i rummet i kælderen skal der – af hensyn til fare for optøning m.v. – løbende holdes tilsyn med dette. Der må kun tilsluttes 1 enhed pr. rum.

Lejen for loftrum vil blive hævet til kr. 100,- pr. måned

Reglerne for leje af ekstra kælderrum vil blive ændret. Der beregnes leje pr. m2 i stedet for en fast pris. Pr. 1. januar 2013 opkræves der kr. 15,00 pr. m2 pr. måned excl. varme og el.

Der vil blive installeret en bimåler i hvert udlejningslokale i kælderen, og lejeren vil blive opkrævet for forbrugt strøm, efter den til enhver tid gældende pris pr. 31.12, når måleren bliver aflæst. Lejeren skal sørge for adgangsmulighed ved denne aflæsning.

Fremleje eller fremlån må ikke finde sted.

Lejemålet kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. i en måned. Lejemålet på ekstralokalet ophører automatisk når en beboer fraflytter afdelingen.

Da der ved voldsomme regnskyl kan komme oversvømmelse i kælderen/på loftet, opfordres lejere til at tegne en indboforsikring der også dækker loft- eller kælderrum. Ejendommens forsikring dækker ikke indbo i lejet ekstrarum.

Ønsker en beboer at leje et ekstralokale, sendes /afleveres en skriftlig ansøgning med angivelse af ønsket størrelse til bestyrelsen, der administrerer en evt. venteliste. Ventelisten placerer ansøgerne efter ”først-til-mølle-princippet.

Bestyrelsen kan opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning såfremt rummet bliver anvendt til liberalt erhverv eller ved grov misligeholdelse.

Der skal udarbejdes nye kontrakter med alle lejere af ekstrarum.

Med de ændrede regler er der pt. 7 ledige rum.

ERHVERVSUDLEJNING

Betingelserne for leje at et lokale til liberalt erhverv vil ligeledes blive ændret, således at der fremover opkræves en m2-pris. Prisen pr. 1. januar 2013 kr. 70,00 pr. m2 excl. moms. Prisen incl. moms er kr. 87,50 pr. m2

ØKONOMI:

Omlægningen af priserne vil forøge afdelingens indtægter med over kr. 100.000,- pr. år

FORMÅL MED REGLERNE:

Formålet er at sikre ensartet og tidssvarende betaling for leje af foreningens lokaler, åbenhed om regler samt en bedre økonomi for afdelingen.

Der er oprettet en venteliste til depotrum.  sig op til ved at skrive Send en besked til bestyrelsen HER hvis du ønsker at skrive dig op.

Skriv til os

35 26 57 57