Råderetskatalog

Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller ændre/forandre din almene bolig. Råderetten giver dig større frihed til at bestemme over din almene bolig og flere muligheder for at præge boligen efter dine egne ønsker og behov. Råderetskataloget, og de indeholdte regler og retningslinjer, er fastlagt af AAB hovedkontoret.

Råderetskatalog

Lokalt tillæg til råderetskatalog

Skriv til os

35 26 57 57