Udenomsarealer

På beboermødet den 30. juni 2016 blev “Projekt Udenomsarealer” vedtaget.

Efter beboernes accept af projektet indsendes der ansøgning om byggetilladelse. I denne forbindelse kan der forekomme ændringer for at opfylde kommunens eventuelle ønsker og krav.

Når de krævede byggetilladelser er på plads sendes projektet i udbud. Dette er et krav fra Boligforeningen AAB’s hovedkontor.

Når udbudsrunden er overstået og der er fundet en entreprenør/anlægsgartner til at gennemføre projektet, sættes det igang.

Det er derfor en langsommelig process, men bestyrelsen arbejder løbende på opgaven, som det også fremgår af bestyrelsesreferaterne.

DOKUMENTER:

Hent Informationsbrev fra 16. november 2017 (0.3 Mb)

Hent bestyrelsens forslag, vedtaget 30.juni 2016 (0.7 Mb)

STATUS:

20-2-2018
Tømreren starter på etablering af cykelskurene i Grønnegården.

19-2-2018
Cykelskurene i Irmingersgade mangler cykelstativer inden de kan tages i brug. Der bliver også etableret lys i skurene. De grønne tage kommer når foråret har fået ordentligt fat og der ikke længere er risiko for frost.

24-1-2018
Brolæggeren er, med en smule forsinkelse, blevet færdig med belægning, etablering af dræn, forberedelse for el og nedstøbning af stolpesko.

8-1-2018:
Tømreren starter på etablering af cykelskure i Irmingersgade.

20-12-2017:
Brolæggeren påbegynder flisebelægning, først i Irmingersgade og herefter i Grønnegården.

20-11-2017:
Københavns Kommune har registreret at vi har igangsat projektet.

16-11-2017:
Der omdeles et informationsbrev til samtlige beboere vedr. opstart.
Dette kan hentes herover.

3-5-2017:
Byggetilladelse modtaget fra Københavns Kommune.

22-11-2016:
Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Københavns Kommune.

30-6-2016:
Projektet vedtages på Afdelingsmødet
– –

Landskabsarkitekterne Living Walls har i sin tid udarbejde et forslag, der dog ikke var gennemførligt indenfor de økonomiske rammer. I forbindelse med dette forslag har Bestyrelsen Afd. 31 ansøgt diverse fonde om midler til gennemførelse af projektet.
Desværre har det ikke været muligt at rejse midler af denne vej. Derfor er Living Walls projekt blevet omarbejdet til det vedtagne forslag.

Hent forslag fra Living Walls, december 2014 (8.6 Mb)

Skriv til os

35 26 57 57