Vedligeholdelsesreglement

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Hvad er et vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglementet er en beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen. Det er også en beskrivelse af, hvilken standard boligerne skal have ved overtagelse, i bo- perioden og ved fraflytning.

Det er beboerne i afdelingen, som på et afdelingsmøde fastlægger standarden.

Reglementet skal indeholde oplysning om:

 • Hvilken vedligeholdelsesordning afdelingsmødet har besluttet gælder i afdelingen, og om der gælder samme ordning for alle boliger
 • Reglerne for, hvordan beboerne skal vedligeholde boligen
 • Reglerne for istandsættelse ved fraflytning

Dermed beskriver reglementet, i hvilken boligstand afdelinger bør videregive boliger til nye beboere.


Hvordan får man et vedligeholdelsesreglement?

Afdelingsbestyrelsen har ansvar for at lave et gennemarbejdet forslag, som skal fremlægges, drøftes og godkendes på et afdelingsmøde. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at vedligeholdelsesreglementet er et værdifuldt redskab for afdelingsbestyrelsen.

Det er det f.eks. i arbejdet med at planlægge løbende drift- og vedligeholdelse i afdelingen, som er med til at sikre, at der bliver passet godt på afdelingens boliger. Det skal løbende tilpasses til udviklingen og forholdene i de enkelte afdelinger. AAB anbefaler derfor, at afdelingen reviderer vedligeholdelsesreglementet ca. hvert tredje til fjerde år på et afdelingsmøde.

Vedtagelsen af et vedligeholdelsesreglement på afdelingsmødet betyder, at det træder i stedet for et evt. gældende vedligeholdelsesreglement. Det træder også i stedet for eventuelle modstående bestemmelser i de individuelle kontrakter. Derfor skal det omdeles til alle beboere umiddelbart efter godkendelsen på afdelingsmødet, f.eks. sammen med referatet fra mødet.


Beboerens opgaver

 • Modtage vedligeholdelsesreglementet
 • Vedligeholde boligen i bo-perioden og istandsætte ved fraflytning i overens-stemmelse med det senest godkendte reglement.


Afdelingsbestyrelsens opgaver

 • Stille forslag om vedligeholdelsesreglement
 • Omdele vedligeholdelsesreglement
 • Give besked til administrationen om godkendelse/ændringer i vedligeholdelsesreglement
 • Revidere afdelingens vedligeholdelsesreglement efter behov
 • Lave indflytningsrapporter ved overdragelse af genudlejede boliger med afsæt i afdelingens vedligeholdelsesreglement.


Administrationens opgaver

 • Sende afdelingens vedligeholdelsesreglement til nye lejere (sammen med kontrakten)
 • Vurdere flytteboliger med afsæt i afdelingens vedligeholdelsesreglement
 • Vedligeholde en oversigt med godkendte vedligeholdelsesreglementer for afdelinger i AAB.

Læs Afd. 31’s vedligeholdelsesreglement

Skriv til os

35 26 57 57