Bestyrelsen

Afdelingen har en bestyrelse bestående af beboere, valgt af beboere. Bestyrelsens rolle er blandt andet at holde styr på økonomien i ejendommen, at lægge budgetter, planlægge vedligeholdelse, behandle klager, tage sig at ny-indflytninger og meget andet. Der afholdes afdelingsmøde én gang årligt, som regel i august-september måned, hvor blandt andet bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden (i perioder holdes møderne oftere, hvis arbejdsmængden kræver det).
Den tredje mandag i måneden mellem 17-18, kan du komme forbi ejendomskontoret og tale med en bestyrelsesrepræsentant.

I alle opgange findes et opslag med kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmerne.

 

BESTYRELSEN

 

Morten Fürst
Formand
Ansvarsområder:
Daglig drift, personaleledelse, husorden, beboerklager, strategi for helheds- og DV-plan, vaskeridrift.

 

Helle Aslak
Kasserer
Ansvarsområder:
Budgetkontrol, kasseafstemning, regninger, indbetaling, lønindberetning, regningsgodkendelse, leverandør-kontrakter.

 

Morten Nyboe Larsen
Bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder:
Hjemmeside, distribution af nyhedsbreve og referater, kollektiv råderet.

 

Joy Skyttehave
Bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder:
Varslinger, anmeldelse af forsikringsskader.

 

Andrew Dauscha
Bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder:
Beboerrådgivning, husorden, selskabslokale, IT, flyttelejligheder og -syn.

 

Jakob Werner
Suppleant

 

Pia Rohland
Suppleant

 

 

 

Skriv til os

35 26 57 57