Vedligeholdelsesordning

Der findes to forskellige modeller for finansiering af vedligeholdelse af boligerne. De benævnes hhv. ’A- og B-ordningerne’.

Afdeling 31 tilhører A- ordningen, som er kendetegnet ved, at beboeren har vedligeholdelsespligten i bo-perioden og ved fraflytning. Ved B-ordningen er det derimod AAB’s boligorganisationen, der har vedligeholdelsespligten. Det betyder i praksis, at der for lejemålet føres en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan benytte til at dække udgifter til vedligeholdelsesarbejde, når det er nødvendigt.

Langt de fleste afdelinger i AAB har A-ordningen, som betyder, at afdelingen overtager normalistandsættelsen (af lofter og vægge) med 1% om måneden, men at beboeren altså har vedligeholdelsespligten i bo-perioden og ved fraflytning. På den måde er alle lejlighederne ved indflytning istandsat men hvide lofter, hvide vægge, hvidt træværk og hvide radiatorer osv.

NB: Det er kompliceret og kan blive dyrt at skifte vedligeholdelsesordning.

Skriv til os

35 26 57 57